top of page

Satoshi Nakamoto Enstitüsü Türkiye

Bitcoin’in temelleri, özgür olmayan bir dünyaya özgürlük getirmek için kriptografik ve açık kaynaklı yazılım kullanmak isteyen desentralize bir inovasyon ağı tarafından atılmıştır. Bitcoin sadece bir başlangıçtır. Satoshi Nakamoto Enstitüsü de Avusturya İktisat Ekolü ve Bitcoin ışığında geçmişten öğrenecek ve akademik çalışmalar, sosyal etkinlikler ve kodlama yoluyla geleceğe doğru ilerleyecektir.

Bitcoin means Libertas, Aequitas, Veritas

Bitcoin is very attractive to the libertarian viewpoint
if we can explain it properly.
I'm better with code than with words though.


Eğer düzgün bir şekilde izah edebilirsek Bitcoin,
liberteryen bakış açısı için oldukça caziptir.
Gerçi kelimelerden ziyade kodlarla aram daha iyidir.

Satoshi Nakamoto

Bitcoin P2P E-cash Paper

Cryptography Mailing List, 14.11.2008

bottom of page